Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Arbetslöshetskassan för service och kommunikation, Sekos a-kassa, är den arbetslöshetskassa som tillåter medlemmar som jobbar inom kommunikation (i betydelsen av transport) och service. Sekos a-kassa hade i början av 2015 ungefär 80 000 medlemmar[1]. Sekos a-kassa är ingen myndighet men bedriver myndighetsutövning när beslut fattas i ersättningsärenden och i ärenden om in- och utträden. Sekos a-kassa arbete granskas av tillsynsmyndigheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF [2].

Arbetslöshetskassan för service och kommunikation
Historia
Grundat1984
HuvudkontorBarnhusgatan 8
Antal medlemmarca 80 000 (2015)
Övrigt
Webbplatswww.sekosakassa.se


UppgiftRedigera

Sekos a-kassa uppgift är att betala ut arbetslöshetsersättning till medlemmar vid arbetslöshet i enlighet med bestämmelserna i lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF. Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i enlighet med lag (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK och Unionens Arbetslöshetskassas stadgar.

OrganisationRedigera

Sekos a-kassa finns på totalt fyra adresser i Stockholm, Göteborg, Växjö och Sundsvall. Verksamheten leds av en kassaföreståndare som utses av styrelsen, som i sin tur väljs av arbetslöshetskassans föreningsstämma.

Organisationsnummer: 802005-5003

VerksamhetsområdeRedigera

Sekos a-kassa verksamhetsområde är begränsat till [1]:

  • service på högskolor/universitet (administrativ personal, lokalvårdare och behandlingsassistenter)
  • inom energi (tekniker, personal i service och underhåll i kraftanläggningar )
  • postväsendet
  • civil personal inom försvaret
  • telekommunikation (callcenter/kundtjänst, installation och service)
  • tåg (lokförare, tågvärdar, spärrvakter, stationspersonal, flygplatspersonal, reparatörer, lokalvårdare med flera.)
  • väg- och järnvägsarbetare
  • sjöfolk
  • kriminalvård

KällorRedigera

Externa länkarRedigera