Öppna huvudmenyn

Arbetsgivaravgifter betalas i Sverige från arbetsgivare till staten, beräknad som en procentuell avgift på den totala lönesumman för de anställda. Arbetsgivaravgifternas olika delar utgörs av specificerade avgifter till olika delar av socialförsäkringssystemet, och betalas som ett totalbelopp till Skatteverket.

I den allmänpolitiska debatten blandas ofta begreppen skatt, arbetsgivaravgift och egenavgift ihop utan att innebörden i orden förklaras.[1] Trots namnet har arbetsgivaravgifterna inslag av skatt.[2][3][4][5] Vissa anser att arbetsgivaravgifterna helt är att betrakta som en skatt[6][7] eftersom de är obligatoriska, inkomsterna redovisas under rubriken "indirekta skatter" i statsbudgeten[8][9] och kopplingarna till socialförsäkringarna är svaga[10]. Till exempel ålderspensionsavgiften till allmänna pensionssystemet där den anställde bara får tillgodoräkna sig inbetalning för löndedelen upp till 8,07 basbelopp trots att arbetsgivaren betalar 10,21% på hela lönen.[11]

Även om det är arbetsgivaren som administrerar inbetalningen innebär inte det att det är arbetsgivaren som bär kostnaden för den; detta avgörs av anpassningarna i ekonomin. Kostnaden för avgiften vältras i varierande grad över på löntagarna i form av uteblivet löneutrymme. Om man betraktar arbetsgivaravgiften som en del av arbetskraftskostnaderna gör det ingen reell skillnad om det är arbetstagaren eller arbetsgivaren som administrerar inbetalningen.[12]

Arbetsgivaravgiften brukar i budgeteringssammanhang ingå i det som kallas lönekostnadspåslag (LKP)[13], som också kan innefatta avtalsenliga kostnader för arbetsgivaren, bland annat avsättningar enligt pensionsavtal.

Innehåll

Aktuella arbetsgivaravgifterRedigera

[Uppdatering behövs]

För inkomståret 2017 omfattar arbetsgivaravgiften 31,42 procent av utbetalda löner och förmåner. Tabellen visar sammansättningen av avgifterna 2010–2017:[14]

Avgiftsnivå för år
Avgift 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ålderspensionsavgift 10,21 % 10,21 % 10,21 % 10,21 % 10,21 % 10,21 % 10,21 % 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 1,70 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 0,70%
Sjukförsäkringsavgift 5,95 % 5,02 % 5,02 % 4,35 % 4,35 % 4,35 % 4,85 % 4,35%
Föräldraförsäkringsavgift 2,20 % 2,20 % 2,60 % 2,60 % 2,60 % 2,60 % 2,60 % 2,60%
Arbetsskadeavgift 0,68 % 0,68 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,20%
Arbetsmarknadsavgift 4,65 % 2,91 % 2,91 % 2,91 % 2,91 % 2,64 % 2,64 % 2,64%
Allmän löneavgift 6,03 % 9,23 % 9,21 % 9,88 % 9,88 % 10,15 % 9,65 % 10,72%
Totalt 31,42 % 31,42 % 31,42 % 31,42 % 31,42 % 31,42 % 31,42 % 31,42%

UndantagRedigera

Undantag för år 2017:

 • För anställda som är födda 1937 eller tidigare betalar arbetsgivaren särskild löneskatt på 6,15%.
 • För anställda som är födda 1938–1951 betalar arbetsgivaren särskild löneskatt på 16,36%.

Undantag för år 2016:

 • För anställda som är födda 1937 eller tidigare betalar arbetsgivaren särskild löneskatt på 6,15%.
 • För anställda som är födda 1938–1950 betalar arbetsgivaren särskild löneskatt på 16,36%.
 • För anställda som är födda 1991 eller senare gäller olika arbetsgivaravgifter i januari-maj 2016 respektive från juni 2016. Under perioden januari-maj 2016 gäller en reducerad arbetsgivaravgift om 25,46%, och därefter ordinarie arbetsgivaravgift om 31,42%.[14]

Avgifternas utvecklingRedigera

De lagstadgade arbetsgivaravgifternas storlek ökade snabbt i Sverige under 1960- och 1970-talen, från cirka 3,5 procent 1960 till 11,9 procent 1970 och 32,5 procent 1980. Den högsta nivån nåddes år 1990, med 39,0 procent. 1993 hade nivån sänkts till 31,0 procent, och därefter har förändringarna i den totala nivån under perioden 1994-2010 varit relativt små.[15][16] Dock har flera omfördelningar av avgiftsnivåerna inom totalbeloppet genomförts, och lättnader för vissa kategorier av anställda har periodvis funnits av arbetsmarknadspolitiska skäl.

Under de senaste åren har följande nivåer gällt för den ordinarie arbetsgivaravgiften:[14]

Inkomstår Arbetsgivaravgifter
2007 32,42%
2008 32,42%
2009 31,42%
2010 31,42%
2011 31,42%
2012 31,42%
2013 31,42%
2014 31,42%
2015 31,42%
2016 31,42%
2017 31,42%

UngdomsarbetsgivaravgiftRedigera

Under perioden 2007 till maj 2016 tillämpades en lägre arbetsgivaravgift för ungdomar. Den lägre avgiften infördes av regeringen Reinfeldt i syfte att minska ungdomsarbetslösheten och avskaffades av regeringen Löfven som inte ansåg den effektiv.

Andra sociala avgifterRedigera

Utöver den lagstadgade arbetsgivaravgiften, som tas ut som en skatt av svenska staten, betalar de flesta arbetsgivare någon form av avtalsförsäkring och avtalspension till följd av överenskomna kollektivavtal mellan arbetsgivarens parter. Totalt brukar dessa skatter och avgifter betecknas sociala avgifter.

För privatanställda gäller följande ungefärliga nivåer under 2013:[17][uppdatering behövs]

Avgift Arbetare 2013

vid lön < 35.375/mån

Tjänstemän 2013

ITP 1 vid lön < 35.375/mån

Tjänstemän 2013

ITP 2

Arbetsgivaravgifter 31,42% 31,42% 31,42%
Avtalsförsäkringar 0,41% 1,03% 0,51%
Avtalspension 3,75% 4,5% 11,8%
Löneskatter på pensionskostnader 1,0% 1,2% 2,7%
Totala sociala avgifter 36,58% 38,15% 46,43%

De olika avgiftsnivåerna mellan arbetare och tjänstemän beror på olika utformning av kollektivavtalen.

För information om ITP 1 och ITP 2, se ITP

Se ävenRedigera

KällorRedigera

LitteraturRedigera

Ståhlberg, Ann-Charlotte (2008). Socialförsäkringarna i Sverige. Pocketbiblioteket, 1652-8271 ; 5 (2., [aktualiserade] uppl.). Stockholm: SNS förlag. Libris 11173152. ISBN 978-91-85695-85-0 

FotnoterRedigera

 1. ^ Ståhlberg (2008), s. 28
 2. ^ Warnling-Nerep, Wiweka; Annika Lagerqvist Veloz Roca och Jane Reichel (2010). Statsrättens grunder. Norstedts Juridik. ISBN 978-91-39-20511-1 
 3. ^ Mattsson, Nils: Skattepolitik, Iustus förlag, 1996. ISBN 91-7678-314-6
 4. ^ En rapport av SACO från 2006 Mellan golv och tak - avgifterna på arbete uppskattade skattedelen av de svenska arbetsgivaravgifterna till 40 - 50 %
 5. ^ Skatteverket:Skatter i Sverige Skattestatistisk årsbok 2009, avsnitt 1.4.3 och 4.7
 6. ^ "arbetsgivaravgifterna som ska finansiera socialförsäkringarna benämns och behandlas som skatter" Mera försäkring och mera arbete: betänkande från socialförsäkringsutredningen, SOU 2006:86, s. 23
 7. ^ Ekonomifakta: Arbetsgivaravgifter
 8. ^ Specifikation av inkomster och utgifter 2009 Arkiverad 31 mars 2010 hämtat från the Wayback Machine., s. 20
 9. ^ Regeringens proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005, s. 136
 10. ^ Kjöller, Hanne (2010), "Socialförsäkringarna: Svårt att stå på brutet vänsterben", Dagens Nyheter 22 juni
 11. ^ ”Finansiering av pensionssystemet | Pensionsmyndigheten” (på sv). www.pensionsmyndigheten.se. https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/om-pensionssystemet/finansiering-av-pensionssystemet. Läst 5 februari 2019. 
 12. ^ Ståhlberg (2008), s. 28-29
 13. ^ Nationalencyklopedin, på internet, besökt 25 februari 2013, uppslagsord: arbetsgivaravgift
 14. ^ [a b c] Skatteverket: Arbetsgivaravgifter, läst 2016-01-19
 15. ^ Ekonomifakta: Arbetsgivaravgifter, tidsserie, tjänstemän Arkiverad 8 mars 2007 hämtat från the Wayback Machine., läst 12 februari 2010
 16. ^ Ekonomifakta: Arbetsgivaravgifter, tidsserie, arbetare Arkiverad 8 mars 2007 hämtat från the Wayback Machine., läst 12 februari 2010
 17. ^ Ekonomifakta: Sociala avgifter, läst 13 oktober 2013