Aratos (grekiska Ἄρατος, latin Aratus) var en grekisk skald från Soloi i Kilikien på 200-talet f.Kr.

Aratos från Soloi.
För den grekiske statsmannen, se Aratos från Sikyon.
Phaenomena

BiografiRedigera

Han vistades omkring 275 hos Antigonos II Gonatas i Makedonien, och författade på dennes uppmaning en astronomisk och meteorologisk lärodikt, Stjärnbilder och väderlekstecken, som egentligen var en metrisk bearbetning efter astronomen Eudoxos från Knidos. Denna dikt, som ännu finns i behåll, skattades högt av antikens folk och översattes till latin av bland andra Cicero.

KällorRedigera