Arabesk-mönster i Alhambra

Arabesk, stiliserat växtornament i slingor och bukter som är smala och breda som stjälkar och blad.

I äldre tid kallades arabesker ofta moresker, en benämning som även använts om andra snarlika ornament, bland annat de av Peter Flötner använda bladornament i tidig tysk renässansstil.[1]

NoterRedigera

  1. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 18. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 129 

Kontrollera att de länkade artiklarna har denna mall.