Apostolic Church of Jesus Christ

Apostolic Church of Jesus Christ (ACJC) var ett tidigare trossamfund inom den amerikanska oneness-rörelsen, bildat 1927 i Guthrie, Oklahoma, USA genom samgående mellan Apostolic Churches of Jesus Christ och Emmanuel's Church in Jesus Christ. Det nya samfundet kom från starten att omfatta omkring 400 pingstpastorer.

Apostolic Church of Jesus Christ
FörkortningACJC
Bildad1927
Nedlagd1931
TypKristet samfund
SäteACJC
Officiella språkEngelska

1931 hölls en enhetskonferens i Columbus, Ohio med representanter för fyra onenesskyrkor. Under dessa överläggningar fick ACJC en propå om fusion med Pentecostal Ministerial Alliance, som funnits med i de samtal om samgående som ägde rum i samband med ACJC:s bildande. Istället valde ACJC senare samma år att ansluta sig till Pentecostal Assemblies of the World.


KällorRedigera

Vinson Synan: The Holiness–Pentecostal Tradition: Charismatic Movements in the Twentieth Century, William B. Eerdmans Publishing Company,Grand Rapids, Michigan, 1997 (ISBN 978-0-8028-4103-2).

Engelska Wikipedia