Antikonst är ett begrepp, som ibland har använts som beteckning på sådan konst som står i motsats till den etablerade konsten. Man undviker avsiktligt skönheten och intar ofta en ironisk eller utmanande attityd gentemot politiken, t.ex. genom att upphöja banala föremål till konst. Betecknande är att alla traditionella värderingar förnekas, estetiska normer saboteras och själva konstens existensberättigande ifrågasätts.

Happeningen kan också betraktas som en form av antikonst. Dadaismen och Neodadaismen är de konstriktningar som främst förknippas med detta begrepp, och bland konstnärerna är det framför allt Marcel Duchamp och Yves Klein som nämnts i sammanhanget.

KällorRedigera

Bra böckers lexikon, 1973