Med antika möbler avser man oftast möbler som tillverkats med icke-industriella hantverksmetoder, som besitter ett värde genom sin kvalitet, sällsynthet eller ålder.

Skåp från 1825.

Stilmöbler är möbler som är nytillverkade, oftast med industriella metoder, för att se ut som antika möbler enligt någon äldre klassisk möbelstil.


Se även antikvitet.

Några möbelstilar redigera

  • renässans (omkr 1525-1625)
  • barock (omkr 1630-1770)
  • rokoko (omkr 1720-1780)
  • gustaviansk stil (omkr 1775-1800)
  • empir (omkr 1800-1825)
  • stilblandningar (omkr 1825-1850)
  • jugend (omkr 1880-1910)

Källor redigera