Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

(Omdirigerad från Anläggning enligt vattenlagen)

Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, SFS 1998:812, även kallad restvattenlagen, är en svensk lag. Lagen innehåller bestämmelser för vattenverksamhet och vattenanläggningar, till exempel många regler för samfällda vattenanläggningar och vattenanläggningar med flera delägare.

Lagen trädde i kraft 1 januari 1999 och innehåller i huvudsak de bestämmelser från den gamla Vattenlagen som inte passade att föra över till Miljöbalken när denna tillkom.

Externa länkarRedigera