Andronovokulturen är en indoiransk kulturgrupp under bronsåldern i det uralisk-sibiriska området, med utsträckning ned till Kaspiska och Svarta haven från 20000–1800 f.Kr.

Karta över Andronovokluturens utbredningsområde. Närliggande och överlappande kulturer syns i grönt.

Man känner flera boplatser och fler än 100 gravfält med runda och fyrkantiga stensättningar. Kulturen är bekant för sin geometriska kamstämpelornering på keramiken som kom att starkt påverka keramiken i norra Skandinavien och Finland.

Litteratur redigera

  • Sten- och bronsålderns ABC (1991)