Andreas Aagesen.

Andreas Aagesen, född den 5 augusti 1826 i Köpenhamn, död där den 26 oktober 1879, var en dansk rättslärd. Han var son till Nicolai Aagesen.

BiografiRedigera

Aagesen blev student 1843, juris kandidat 1849 och professor i lagkunskap vid Köpenhamns universitet 1855. På denna plats sysselsatte han sig företrädesvis med den danska förmögenhetsrätten och med romersk privaträtt. Han utgav 1866–1879 fyra avhandlingar om egendomsrättigheter och deras överlåtelse och sökte särskilt att bestämma förmögenhetsrättens grundbegrepp så riktigt som möjligt. År 1870 förordnades Aagesen till medlem av en kommitté för utarbetande av en sjö- och handelslag. Han kreerades till hedersdoktor vid Uppsala universitets jubelfest 1877 och valdes till ledamot av landstinget samma år som han dog. Efter Aagesens död utgavs hans Indledning til den danske Formueret (1880) och Forelæsninger over den romerske Privatret (1881).

KällorRedigera