Kyrkoherden i Malmö S:t Petri kyrka Anders Petter Gullander.
Anders Petter Gullanders grav på Malmö gamla kyrkogård.

Anders Petter Gullander, född 29 juni 1779, död 21 oktober 1862, var en svensk präst, verksam i Skåne och Malmö.

BiografiRedigera

Han var son till kyrkoherden Per Gullander i Brandstads socken och hans hustru Johanna Charlotta Litholander. Gullander blev student 1789 och 1802 docent vid Lunds universitet. Efter sin prästvigning 1807 fick han tjänst i Stångby församling 1807 och två år senare en tjänst som stadskomminister i Lunds stad. 1809 gifte han sig med Fredrika Lovisa Löthman.

Under bondeupproret i Skåne 1811 och dess efterverkningar kom Gullander att spela en framträdande roll. Han höll den 25 januari 1812 i en fullsatt kyrka i Dalby socken en straffpredikan över drängen Mårten Bengtsson som efteråt halshöggs och steglades. I predikan lovordades kungamaktens dom. Den långa predikan trycktes och spreds i en speciell utgåva. Samma år blev han utnämnd till kunglig hovpredikant. Vid samma tid utlystes tjänsten som kyrkoherde i Malmö S:t Petri församling och Gullander fick tjänsten som han innehade till sin död 1862.

Ytterligare en tryckt straffpredikan av hans hand finns bevarad. 1819 dömdes två mördare att avrättas och Gullander höll en predikan på Malmö avrättningsplats.

KällorRedigera

  • Anders Petter Gullander: Förmanings-tal på Afrätts-platsen wid Malmö, den 15 mars 1820. Malmö 1820.
  • Anders Ulrik Isberg: Bidrag till Malmö stads historia. I. Stadens presterskap. Malmö 1895.
  • Sven Rosborn: 1811. Bondeupproret i Skåne. Malmö 1991.