Anarkotyranni (engelska "Anarcho-tyranny") är en syntes av de två motsatserna anarki och tyranni.[1]

Historia och definitionRedigera

Begreppet anarkotyranni myntades av Samuel T. Francis 1992.[2]

The National Review summerade begreppet 2011 som "'anarkotyranni' beskriver ett dysfunktionellt tillstånd där staten befinner sig i ett tillstånd av anarki och därmed är oförmögen att hantera större frågor, men skoningslöst tyrannisk i upprätthållandet av små frågor."[a] Francis beskrev det som "statens misslyckande att upprätthålla lagar samtidigt som den kriminaliserar laglydiga och oskyldiga."[b]

Användning och exempelRedigera

Lew Rockwell skrev 2003 med hänvisning till Irakkriget att en sådan stat belyser "det primära fokuset för styret i varje regim: att behålla och stärka sitt monopol över statens maktmedel, och samtidigt förskjuta och eliminera möjliga konkurrenter till makten."[c]

Chilton Williamson, Jr. skrev 2005 att "anarkotyranni handlar om att konsolidera och expandera rå makt, inte att förverkliga en ideologisk vision",[d] och jämförde det i det hänseendet med amerikansk kapitalism i sin postmoderna form. Han kontrasterade anarkotyranni med vad han kallade libertinepuritanism (eller Puritanlibertinism), vilken han såg exemplifieras i den dystopiska romanen Du sköna nya värld (1932), och för vilken makt är sekundär men att både anarkotyranni och libertinepuritanism strävar efter att uppnå tyranni och därför är desamma i hänseendet av medel.[4]

Francis menade att "Anarkotyranni är helt och hållet avsiktligt, en kalkylerad transformering av statens funktion från att skydda sina laglyda medborgare till en stat som i bästa fall behandlar sina laglyda medborgare som en social patologi, och i värsta fall som en fiende."[e] Syftet är att skapa en illusion av att staten gör sitt jobb.[5]

David Kopel skrev 2005 hur New Orleans medborgare utsattes för anarkotyranni efter orkanen Katrina då lagligt ägda vapen konfiskerades samtidigt som stadens myndigheter misslyckades att förhindra plundring.[6] Mark Krikorian skrev 2014 att konceptet anarkotyranni perfekt beskrev hur legala immigranter till USA missgynnades av immigrationspolicyn DACA.[7]

När Francis avled 2005 var hans foto på omslaget till Chronicles: A Magazine of American Culture i aprilnumret "Anarcho-Tyranny: The Perpetual Revolution".[8] och en artikel av Francis publicerades. Magasinet har därefter skrivit om ämnet flera gånger genom skribenter som Srđa Trifković (2005[9]), Thomas Fleming (2005[10] och 2014[11]), Eugene Girin (2014[11]), John Seiler (2014[12]) och Tom Zoldak (2020[13])

Begreppet har även använts av till exempel Jerry Pournelle (2003[14]), Kevin D. Williamson (2014[15][16] och 2017[17]), Justin Raimondo (2017[18]) och flera andra skribenter genom åren.[19][20][21][3][22][23][24]

FotnoterRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ "'anarcho-tyranny' describes that stage of governmental dysfunction in which the state is anarchically hopeless at coping with large matters but ruthlessly tyrannical in the enforcement of small ones."[3]
 2. ^ "the failure of the state to enforce the laws and, at the same time, [...] the criminalization of the law-abiding and innocent".[1]
 3. ^ "the primary focal point of the rule of every regime: to maintain and tighten its monopoly over the coercive powers of the state, while displacing and eliminating possible competitors to that position."[2]
 4. ^ "Anarcho-tyranny is about the consolidation and expansion of raw power, not the realization of an ideological vision"[4]
 5. ^ "Anarcho-tyranny is entirely deliberate, a calculated transformation of the function of the state from one committed to protecting the law-abiding citizenry to a state that treats the law-abiding citizen as, at best, a social pathology and, at worst, an enemy."[1]

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b c] Samuel Francis. "Synthesizing Tyranny", Chronicles: A Magazine of American Culture, numret april 2005 via Internet Archive.
 2. ^ [a b] Lew Rockwell. "Anarcho-Tyranny in Baghdad", lewrockwell.com, 12 april 2003. Åtkomst 25 maj 2019.
 3. ^ [a b] NR Staff. "The Week", National Review, 14 april 2011. Åtkomst 7 augusti 2019.
 4. ^ [a b] Chilton Williamson, Jr.. Synthetic Syntheses (Excerpt from What's Wrong With The World) Arkiverad 16 augusti 2019 hämtat från the Wayback Machine., chiltonwilliamson.com. "Synthetic Syntheses", Chronicles: A Magazine of American Culture, 3 oktober 2005.
 5. ^ Samuel Francis. "Anarcho-Tyranny, U.S.A.", Chronicles: A Magazine of American Culture, numret juli 1994 via Internet Archive.
 6. ^ David Kopel. "Defenseless On the Bayou", Reason, 10 september 2005. Åtkomst 7 augusti 2019.
 7. ^ Mark Krikorian. "Legal Immigrants Go to the Back of the Line", National Review, 10 februari 2014. Åtkomst 7 augusti 2019.
 8. ^ "April 2005—Anarcho-Tyranny: The Perpetual Revolution", Chronicles: A Magazine of American Culture, numret april 2005 via Internet Archive.
 9. ^ Srđa Trifković. "Global Anarcho-Tyranny", Chronicles: A Magazine of American Culture, 1 mars 2005.
 10. ^ Thomas Fleming. "Synthesizing Tyranny", Chronicles: A Magazine of American Culture, 1 mars 2005.
 11. ^ [a b] Eugene Girin. "Witnessing Anarcho-Tyranny Arkiverad 9 juni 2019 hämtat från the Wayback Machine.", Chronicles: A Magazine of American Culture, 20 oktober 2014.
 12. ^ John Seiler. "Obama Imposes Anarcho-Tyranny on Ferguson Arkiverad 9 juni 2019 hämtat från the Wayback Machine.", Chronicles: A Magazine of American Culture, 25 november 2014.
 13. ^ Tom Zoldak. "Anarcho-Tyranny 2020", Chronicles: A Magazine of American Culture, 1 juni 2020.
 14. ^ Jerry Pournelle. "Monday July 28, 2003, Anarcho-Tyranny", jerrypournelle.com, 28 juli 2003. Åtkomst 7 augusti 2019.
 15. ^ Kevin D. Williamson. "A Bit More on the Speech Police", National Review, 18 april 2014. Åtkomst 7 augusti 2019.
 16. ^ Kevin D. Williamson. "Meet the New Serfs: You", National Review, 23 oktober 2014. Åtkomst 7 augusti 2019.
 17. ^ Kevin D. Williamson. "The Left Embraces Political Violence", National Review, 15 juni 2017. Åtkomst 7 augusti 2019.
 18. ^ Justin Raimondo. "Forget the Russian 'Threat': Mexico Is Our Real Problem", antiwar.com, 16 juni 2017. Åtkomst 7 augusti 2019.
 19. ^ Daniel McCarthy. "Empire Without End", lewrockwell.com, 23 april 2003. Åtkomst 7 augusti 2019.
 20. ^ Brian Wilson. "'We're Doomed!'", lewrockwell.com, 24 juli 2004. Åtkomst 7 augusti 2019.
 21. ^ Eric Peters. "The Tyranny of Traffic Enforcement", lewrockwell.com, 12 april 2011.
 22. ^ NR Staff. "The Week", National Review, 11 augusti 2011. Åtkomst 7 augusti 2019.
 23. ^ Aurelian Craiutu. "Thinking with Tocqueville: Courage not Ambition, Moderation not Pessimism", Law & Liberty, 30 november 2012. (Craiutu är "Professor of Political Science at Indiana University, Bloomington".[1])
 24. ^ Jerry Salyer. "Paleoconservatives and Trump", The Catholic World Report, 10 november 2016.


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelska Wikipedia.