Amerikaskogen är ett mindre skogsparti, strax söder om Örebro. I norr avgränsas den av Adolfsberg, i söder av Marieberg, i väster av järnvägen Godsstråket genom Bergslagen och i öster mot fälten i Vittvång. Växtligheten består mestadels av blandskog. I området finns ett fåtal fritidshus och genom denna skog går en cykelväg som förbinder Marieberg med Adolfsberg och Örebro centrum. I takt med att Adolfsberg expanderar söderut kommer denna skog troligtvis att försvinna så småningom. Ursprunget till namnet Amerikaskogen är okänt.