United States Securities and Exchange Commission

(Omdirigerad från Amerikanska finansinspektionen)
Logotyp

United States Securities and Exchange Commission, SEC, är en amerikansk myndighet som utövar tillsyn över handeln med värdepapper.

SEC har funnits sedan 1934 och bestämmer regler för handeln med obligationer, aktier, derivat, råvaror och andra instrument som handlas på registrerad marknadsplats. SEC övervakar även efterlevnaden av reglerna och kan utfärda kraftiga sanktioner vid överträdelser. Exempel på överträdelser som beivras är så kallad insiderhandel, bedrägeri och felaktig redovisning.

Externa länkarRedigera