Fristående federala myndigheter i USA (engelska: Independent agencies) är de myndigheter som tillhör den verkställande grenen av USA:s federala statsmakt som organisatoriskt inte ingår i något av regeringsdepartementen eller presidentkansliet, utan dess chefer är formellt ansvariga direkt inför presidenten utan att nödvändigtvis ingå i kabinettet.[1] Några kända exempel på federala myndigheter som ingår i den gruppen är rymdstyrelsen NASA och underrättelsetjänsten CIA.

I en snävare bemärkelser så kan det även avse självständiga myndigheter som, även om de formellt ingår i den verkställande grenen, har en regelskapande eller reglerande funktion och i den lag som upprättat myndigheten ger den självständighet eller minskad möjlighet för presidenten att direkt styra verksamheten eller indirekt byta ut dess ledning (antingen genom fasta ämbetstider eller att giltiga skäl måste anges som kan prövas i federal domstol).[2]

Fristående eller självständiga

redigera

Fristående federala myndigheter finns i den verkställande grenen utanför regeringsdepartementen och presidentkansliet.[1]

Paperwork Reduction Act från 1980 räknar upp 19 stycken självständiga reglerande myndigheter (engelska: independent regulatory agencies) bland dessa ingår värdepappersinspektionen SEC, centralbanken Federal Reserve System samt insättningsgaranten FDIC. Ministrar, anställda i presidentkansliet och chefer för fristående myndigheter kan avskedas av presidenten när som helst, med eller utan orsak. Chefer eller styrelseledamöter för självständiga reglerande myndigheter kan däremot i regel endast avskedas med giltigt skäl eller inte alls (fastställd ämbetstid).[3][1]

Lista (urval)

redigera
Sigill
eller logotyp
Namn Förkortning Inrättad Funktion eller syfte Notering
  Amtrak
(firma för National Railroad Passenger Corporation)
AMTK 1971 Fjärrtågstrafik [4]
  Central Intelligence Agency CIA 1947 Underrättelseverksamhet riktad mot utlandet. Ingår som en betydande del av USA:s underrättelsegemenskap, funktionen som ledare för densamma utövas numera av Office of the Director of National Intelligence. CIA är efterföljare till Office of Strategic Services som var verksamt under andra världskriget. [5]
  Commodity Futures Trading Commission CFTC 1975 Reglering av derivatinstrument [6]
  Consumer Financial Protection Bureau CFPB 2011 Konsumenträtt inom finanssektorn [7]
  Election Assistance Commission EAC 2002 Information om valadministration och utveckling av poströstning
  Environmental Protection Agency EPA 1970 Reglering och tillsyn kring miljöskydd [8]
  Federal Communications Commission FCC 1934 Reglering och ansvarar för etermedier [9]
  Federal Election Commission FEC 1975 Reglering av kampanjfinansiering för federala val i USA [10]
  Federal Energy Regulatory Commission FERC 1977 Reglering av el- och energiförsäljning över delstatsgränser och till utlandet. Formellt en del av USA:s energidepartement, men genom lag självständig gentemot presidenten och kongressen inom sitt ansvarsområde [11]
  Federal Maritime Commission FMC 1961 Reglering av rederi- och hamnverksamhet samt annan utrikeshandel till sjöss [12]
  Federal Reserve System Fed 1913 USA:s centralbank som styr landets penningpolitik [13]
  Federal Retirement Thrift Investment Board FRTIB 1986 Administration av pensionssparande för federalt anställda [14]
  Federal Trade Commission FTC 1914 Upprätthållande av konkurrenslagar [15]
  General Services Administration GSA 1949 Förvaltar federala byggnader, ansvar for offentliga anskaffningar och upphandlingar, egendomsförvaltning, tillhandahållande av tjänstefordon, IT-tjänster och annat administrativt stöd [16]
  National Aeronautics and Space Administration NASA 1958 Civila rymdstyrelsen samt rymdforskning [17]
  National Archives and Records Administration NARA 1985 Federalt nationalarkiv. Administrerar de flesta presidentbiblioteken [18]
  National Credit Union Administration NCUA 1970 Tillsyn och reglering av medlemsbanker [19]
  National Labor Relations Board NLRB 1935 Upprätthållande av arbetsmarknadslagar i förhållande till kollektivavtal och "unfair labor practices" i privat sektor [20]
  National Science Foundation NSF 1950 Federalt stöd till grundforskning inom icke-medicinsk vetenskap [21]
  National Transportation Safety Board NTSB 1967 Federal haverikommission [22]
  Nuclear Regulatory Commission NRC 1975 Översyn och reglering av kärnkraftssäkerhet och kärnbränsle. Har sina rötter i Atomic Energy Commission [23]
  Office of the Director of National Intelligence ODNI 2005 Översyn och samordning av USA:s underrättelsegemenskap [24][25]
  Postal Regulatory Commission PRC 1970 Tillsyn av postverket [26]
  Selective Service System SSS 1917 Myndighet som registrerar möjlig militär personal ifall värnplikt skulle återinföras [27]
  Small Business Administration SBA 1953 Stöd till entreprenörer och småföretagare [28]
  Social Security Administration SSA 1935 Administration av Social Security [29]
  Surface Transportation Board STB 1996 Tillsynsmyndighet för järnväg- och vägtransport. Efterföljare till Interstate Commerce Commission [30]
  Tennessee Valley Authority TVA 1933 Skapades under depressionen för att stimulera ekonomisk utveckling i dalen kring Tennesseefloden [31]
  U.S. Consumer Product Safety Commission CPSC 1972 Tillsyn kring produktsäkerhet för konsumentvaror [32]
  United States International Trade Commission ITC 1916 Oberoende analys i handelsfrågor och upprätthållande av en lista på tullavgifter [33]
  United States Office of Special Counsel OSC 1979 Utredningar och skydd för visselblåsare [34]
  U.S. Securities and Exchange Commission SEC 1934 Tillsyn över handel med värdepapper [35]
  United States Postal Service USPS 1971 Postverket [36]

Verksamheter utanför den verkställande grenen

redigera

Även om organisationern nedan inte är en del av den verkställande grenen så de påbjudna enligt federal lag att rapportera om sina förehavanden i Federal Register:

Referenser

redigera
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Independent agencies of the United States government, tidigare version.
 1. ^ [a b c] Breger, Marshall J.; Edles, Gary J. (2015). Independent Agencies in the United States: Law, Structure, and Politics. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199812127. https://books.google.com/books?id=EbblBgAAQBAJ&pg=PA6 
 2. ^ Pierce, Richard; Shapiro, Sidney A.; Verkuil, Paul (5th ed. 2009), Administrative Law and Process, Section 4.4.1b, p. 101, Foundation Press ISBN 1-59941-425-2
 3. ^ Copeland CW. (2013). Economic Analysis and Independent Regulatory Agencies. Administrative Conference of the United States. See more at Benefit-Cost Analysis at Independent Regulatory Agencies.
 4. ^ Amtrak Company Profile (FY 2018). Amtrak. 2019-03-01. https://www.amtrak.com/content/dam/projects/dotcom/english/public/documents/corporate/nationalfactsheets/Amtrak-Corporate-Profile-FY2018-0319.pdf. Läst 9 februari 2021. 
 5. ^ ”Central Intelligence Agency” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 16 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210216232855/https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=VSLfQ4vlJ2o=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 6. ^ ”Commodity Futures Trading Commission” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 9 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210209043110/https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=AZ3TVs3MXh4=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 7. ^ ”Consumer Financial Protection Bureau” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 16 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210216223416/https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=N8PooRrDouc=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 8. ^ ”Environmental Protection Agency” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 21 april 2021. https://web.archive.org/web/20210421005253/https://usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=nd3GrN5%2FDeY%3D&ParentEId=+klubNxgV0o%3D&EType=jY3M4CTKVHY%3D. Läst 9 februari 2021. 
 9. ^ ”Federal Communications Commission” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 21 april 2021. https://web.archive.org/web/20210421005312/https://usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=FQ4F+Rmz1%2FI%3D&ParentEId=+klubNxgV0o%3D&EType=jY3M4CTKVHY%3D. Läst 9 februari 2021. 
 10. ^ ”Federal Election Commission” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 16 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210216233321/https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=aOvyZZ9sCj0=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 11. ^ ”Federal Energy Regulatory Commission” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 21 april 2021. https://web.archive.org/web/20210421022817/https://usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=RC6YbKk4c9g%3D&ParentEId=VhQd5NF2+Kg%3D&EType=%2FsbLHImeIYk%3D. Läst 9 februari 2021. 
 12. ^ ”Federal Maritime Commission” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 9 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210209043149/https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=EuB3OZFQzjo=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 13. ^ ”Federal Reserve System” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 16 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210216231947/https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=GPArVS+1pBo=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 14. ^ ”Federal Retirement Thrift Investment Board” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 9 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210209042152/https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=AS+RdWOA6oU=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 15. ^ ”Federal Trade Commission” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 16 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210216231213/https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=COjTKcMuGi4%3D&ParentEId=%20klubNxgV0o%3D&EType=jY3M4CTKVHY%3D. Läst 9 februari 2021. 
 16. ^ ”General Services Administration” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=zuauD0QNPBY=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 17. ^ ”National Aeronautics and Space Administration” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 21 april 2021. https://web.archive.org/web/20210421005406/https://usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=Nh9JB2b4q%2FI%3D&ParentEId=+klubNxgV0o%3D&EType=jY3M4CTKVHY%3D. Läst 9 februari 2021. 
 18. ^ ”National Archives and Records Administration” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 9 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210209042423/https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=S8zJJ7OvwnI=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 19. ^ ”National Credit Union Administration” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 16 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210216233211/https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=tMjykRJITN8=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 20. ^ ”National Labor Relations Board” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 21 april 2021. https://web.archive.org/web/20210421005440/https://usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=%2FVxWylsCAac%3D&ParentEId=+klubNxgV0o%3D&EType=jY3M4CTKVHY%3D. Läst 9 februari 2021. 
 21. ^ ”National Science Foundation” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=xsrop8x14cs=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 22. ^ ”National Transportation Safety Board” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 15 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210215023616/https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=I0LeX9xNnXE=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 23. ^ ”Nuclear Regulatory Commission” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 16 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210216230223/https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=rA7E931Qv7U=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 24. ^ ”ODNI FACTSHEET” (på engelska). Office of the Director of National Intelligence. 2017. https://www.odni.gov/files/documents/FACTSHEET_ODNI_History_and_Background_2_24-17.pdf. Läst 9 februari 2021. 
 25. ^ ”Office of the Director of National Intelligence” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=7fHYZTZiyJk=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 26. ^ ”Postal Regulatory Commission” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 21 april 2021. https://web.archive.org/web/20210421005544/https://usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=8+Z%2FXicEbpg%3D&ParentEId=+klubNxgV0o%3D&EType=jY3M4CTKVHY%3D. Läst 9 februari 2021. 
 27. ^ ”Selective Service System” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 9 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210209042421/https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=2rrcyovGXaU=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 28. ^ ”Small Business Administration” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=OQSNxHi1ygA=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 29. ^ ”Social Security Administration” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 16 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210216225643/https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=wkkWQUziods=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 30. ^ ”Surface Transportation Board” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 9 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210209045118/https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=gQpdDXNqphk=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 31. ^ ”Tennessee Valley Authority” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 9 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210209043151/https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=GhacKVjXzfY=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 32. ^ ”Consumer Product Safety Commission” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 14 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210214091603/https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=8WTSXAFRIKA=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 33. ^ ”United States International Trade Commission” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 16 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210216230254/https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=yZYgy8v4wqg=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 34. ^ ”United States Office of Special Counsel” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 15 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210215011145/https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=S2ONhRCg8Is=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 35. ^ ”Securities and Exchange Commission” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 16 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210216231509/https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=JZfpg7xXgFk=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 
 36. ^ ”United States Postal Service” (på engelska). United States Government Manual. United States Government Publishing Office. Arkiverad från originalet den 16 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210216222631/https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=RdBoKIf2YBw=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY=. Läst 9 februari 2021. 

Externa länkar

redigera