Amaler, ostrogotisk fursteätt vilken innehade kungavärdighet bland ostrogoterna. I poetiska sammanhang (framförallt forntyska sånger) kallas ibland ättens medlemmar amelungar, dvs ättlingar till (kung) Amala, en mytisk förfader. Även namnet Amlungaland kommer av amalerna, ett sagonamn för Italien efter amalernas mest namnkunnige medlem, Theoderik den store.