Altocumulus (av latin: a'ltus, hög, och cu'mulus, anhopning) eller böljemoln, förkortning Ac, är ett huvudmolnslag med medelhöga, oftast tunna, moln. Altocumulus består av små vattendroppar och iskristaller. Förekommer i inversioner eller som utbredningsrester av konvektiva moln.

Altocumulus
Altocumulus se 2.jpg
Svensk benämningBöljemoln
FörkortningAc
SymbolSymbol altocumulus.gif
KlassHuvudmolnslag
Höjd2500–5500 meter
Nederbördsmoln?Ovanligt, men lätt regn kan förekomma

Typer av altocumulusRedigera

Följande molnarter finns av altocumulus:

Följande specialformer är applicerbara på altocumulusmoln:

  • duplicatus (du) - moln i flera, delvis sammansmälta skikt
  • lacunosus (la) - moln med regelbundet hålmönster
  • opacus (op) - moln som är tillräckligt täta för att inte avslöja solens eller månens läge
  • perlucidus (pe) - moln i vidsträckta flak, men med tydliga luckor
  • radiatus (ra) - moln i parallella band
  • translucidus (tr) - moln som är tillräckligt genomskinliga för att visa solens eller månens läge
  • undulatus (un) - moln i vågformade skikt

Ytterligare kännetecken eller följemoln som finns hos altocumulus:

  • mamma (mam) - nedhängande juver- eller bröstliknande utväxter
  • virga (vir) - fallstrimmor (nederbörd) som ej når marken

GalleriRedigera

Se ävenRedigera