Allmänna svenska prästföreningen

intresseorganisation

Allmänna svenska prästföreningen (ASP) var en intresseorganisation för präster i Svenska kyrkan. Den bildades i september 1903 i anslutning till den åttonde allmänna svenska lutherska prästkonferensen.[1] Den uppgick 1954 i Svenska Prästförbundet.

Redan 1897 hade behovet av en rikssamling för präster och någon form av tydligare central kyrkoledning lyfts fram i den kyrkliga pressen. Mot denna bakgrund tog personer med kopplingar till teologiska fakulteten vid Lunds universitet, bland andra Otto Ahnfelt och Matheus Lundborg initiativ i frågan. Den som vid mötet i Stockholm blev talesman för bildandet var kontraktsprosten Johan Lindstedt. Redan året innan hade en motsvarande allmän prästförening bildats i Norge.[2]

Föreningen var ursprungligen inte någon fackförening i modern mening. Det var istället en korporation på professionens grund, en typisk organisationsform för sin tid.[3]

Förutom genom sin centralstyrelse kom föreningens verksamhet att bedrivas genom dess ungdomsvårdsstyrelse (1904) med Olof Holmström som primus motor[4] och dess sociala utskott (1907) [5].

Denna uppdelning av verksamheten i en del för ungdomsvård (senare allmän församlingsvård) och socialetik pekar på föreningens organisatoriska bakgrund i Olof Holmströms praktisk-teologiskt motiverade folkkyrkoprogram.[6] ASP:s verksamhet inom ungdomsvårdens och socialetikens område var en förelöpare till den 1910 bildade Diakonistyrelsen i Svenska kyrkan.

Ordförande redigera

Referenser redigera

  1. ^ Bexell, Oloph (2003). Sveriges kyrkohistoria 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. sid. 224 
  2. ^ Santell, Fredrik (2016). Svenska kyrkans diakonistyrelse. Tillflöden och tillkomst, organisation och verksamhet intill 1938. sid. 59-62 
  3. ^ Back, Pär-Erik (1967). Sammanslutningarnas roll i politiken 
  4. ^ Santell, Fredrik (2016). Svenska kyrkans diakonistyrelse. Tillflöden och tillkomst, organisation och verksamhet intill 1938. sid. 65-77 
  5. ^ Santell, Fredrik (2016). Svenska kyrkans diakonistyrelse. Tillflöden och tillkomst. Organisation och verksamhet intill 1938. sid. 79-84 
  6. ^ Santell, Fredrik (2016). Svenska kyrkans diakonistyrelse. Tillflöden och tillkomst, organisation och verksamhet intill 1938. sid. 40-58