Inom kristendomen innebär allmän uppenbarelse att Gud har uppenbarat sig i naturen. Det konfirmeras även av de goda gåvor som Gud ger till alla människor och att alla känner till i alla fall delar av hans heliga lag.

Det heter "Allmän" på grund av att alla människor får del av den genom att leva i Guds skapelse.

Läsning i BibelnRedigera

Se ävenRedigera