Alliansvapen kallas det när två eller i vissa fall flera heraldiska vapen ställs samman i en gemensam bild. Detta görs för att visa på alliansen mellan två olika vapenbärare, exempelvis länder, personer eller fursteätter. Alliansvapen är kända från slutet av 1200-talet.

Kärnten tillsammans med Habsburgs österrikiska vapen i en gemensam sköld. Om det hade utformats som två sköldar, skulle Kärntens lejon ha spegelvänts så att de vände sig mot den andra skölden.

Det finns två grundformer av alliansvapen, ett där två vapen är sammanställda i en kluven sköld och ett där två sköldar har ställts bredvid varandra. Det vapen som är högre i rang befinner sig i den heraldiskt högra positionen. Om det högra vapnet har en vapenbild som visas i profil, spegelvänds vapnet så att motivet i skölden vänder sig mot den andra skölden; att vända skölden så kallas courtoisie (franska för "artighet").

Alliansvapen används ofta för att visa på alliansen mellan två personer som gifter sig. Då är alltid mannens vapen i den heraldiskt högra positionen och sköldarna brukar gemensamt krönas av mannens rangkrona, om han har en sådan.