Allen-skalan är elektronegativitet baserad på medelvärdet av valenselektronernas jonisationsenergier. Detta gör det möjligt att ange elektronegativitet baserad på atomspektroskopi.

Korrelation mellan Allen-skalan och Pauling-elektronegativitet

Allen-skalan definieras som

där m är antalet p-elektroner, n antalet s-elektroner, och där εp och εs är deras respektive joniseringsenergier.