Alexiaden är ett bysantinskt epos skrivet av den lärda prinsessan Anna Komnena. Verket tillkom år 1137 och är starkt panegyriskt. Med inspiration från de antika eposen skildrar hon sin faders, Kejsar Alexios, strid mot korsriddarna och de intriger och statskupper som präglade hans tid vid makten.

KällorRedigera

Olsson, B. & Algulin, I. (2005). Litteraturens Historia i Världen. Stockholm: Norstedts.