Öppna huvudmenyn
Porträtt av Aldus Manutius

Aldus Pius Manutius, Aldo Pio Manuzzi eller Teobaldo Mannucci, född 1450, död 6 februari 1515, var en italiensk boktryckare, verksam i Venedig. Han anses vara fader till typkaraktären Medievalantikva, och han uppfann semikolonet. Han blev också stamfader för den venezianska boktryckarsläkten Manutius.

BiografiRedigera

Med understöd av två furstar av Carpi, uppsatte Aldus Manutius 1489 i Venedig ett tryckeri. Han leddes av sin starka önskan att bevara den nyupptäckta antika, särskilt grekiska, litteraturen åt eftervärlden, som dittills endast förelåg som handskrifter och därför riskerade att gå om intet eftersom handskrifter är svåra att bevara från olika naturliga skador och förstörelse.

Inom bara några få år framstod Manutius som den yppersta boktryckare och förläggare. Han underhöll i sitt hus en hel akademi av lärda män, mest infödda greker, för en noggrann revision av texterna.

 
Ett uppslag ur Hypnerotomachia Poliphili, ett verk som brukar hållas för renässansens vackraste tryck och vilket utfördes av Aldus Manutius.

Om tryckets skönhet vinnlade han sig i sällsynt grad. Han lät utarbeta flera olika, smakfulla arter av grekiska, latinska och hebreiska typer, förbättrade antikvastilen och uppfann kursiven. Även införandet av oktavformat var en åtgärd av Manutius. I synnerhet hans pergamentstryck är smakfullt utstyrda. 28 värdefulla editiones principes (från gamla manuskript) av grekiska författare, utgivna 1494-1514, samt åtskilliga lika utmärkta editioner av latinska och italienska klassiker bär vittne om hans trägna mödor. Han utgav även en rad billiga fickupplagor. Manutius verksamhet hämmades mycket av svåra krig, strejker och bedrägliga eftertryck, och han var ganska fattig vid sin död. Flera grammatiska arbeten på latin är frukter av hans skriftställarverksamhet.

Några av de mest kända trycken av Manutius är Hypnerotomachia Poliphili (1499), De Aetna av Pietro Bembo (1496), Divina Commedia (1502), och samlingsverket Precursori della Biblioteca Greca. Han utgav därtill verk av bland andra Aristoteles, Aristofanes, Thukydides, Sofokles, Herodotos, Xenofon, Euripides, Demosthenes och Platon.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera