Alcázar i Sevilla (sp. Reales Alcázares de Sevilla) är ett kungligt palats i Sevilla, Spanien. Det var ursprungligen ett moriskt fort.

Kung Peter den I:s palats från Patio de la Monteria, Alcázar de Sevilla