Akustikusneurinom, även kallad ponsvinkeltumör, är en benign (godartad) tumör som utgår från schwannska celler i vestibularisdelen av nervus vestibulocochlearis.

Akustikusneurinom
Bilateral schwannomas in a patient with neurofibromatosis 2
Klassifikation och externa resurser
ICD-10D33.3
ICD-9225.1
ICD-OM9560/0
DiseasesDB100
Medlineplus000778
eMedicineent/239 
MeSHsvensk engelsk

Symptomen är ensidig hörselnedsättning, yrsel och ostadighetskänsla. Kan ge påverkan på kornealreflexen ipsilateralt.

Behandling innebär kirurgi, låg mortalitet men kan ge skada på nervus facialis samt hjärnstam och lillhjärna.