Aktiebolaget Berol-Produkter var ett kemiföretag, som grundades i Södertälje år 1937. Det förvärvades senare av Mo och Domsjö och har genom förvärv gått upp i Akzo Nobel.

Berol-Produkter framställde kemikalier för användning inom främst textil-, läder-, pappers- och viskosindustrierna. Råvarorna utgjordes av biprodukter från sulfit- och sulfatmassatillverkningen.[1]

Företaget grundades år 1937 i Södertälje, men förvärvades av Mo och Domsjö år 1945. För att komma närmare textilindustrin och en exporthamn, flyttade det år 1946 till Mölndal.[1]

MoDo:s kemiverksamhet expanderade under 1960-talet och år 1971 bildades MoDo Kemi AB, men till följd av försämrad lönsamhet såldes verksamheten i Mölndal, liksom den i Stenungsund, till Statsföretag år 1973. Namnet på bolaget blev då Berol-Kemi AB. Berol-Kemi såldes år 1985.[2] Det kom från 1988 att ingå i Nobel Industrier under namnet Berol Nobel AB. Nobel Industrier förvärvades år 1994 av Akzo och namnet blev Akzo Nobel.[3][4]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [a b] Möndell 1952, s. 238
  2. ^ Nordström 1999, s. 7
  3. ^ Business Region Göteborg 2010, s. 16
  4. ^ Kemistsamfundet, s. 29

KällorRedigera