Aktia Bank är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare. Aktia tillhandahåller sina kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på sina verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Huvudkontoret ligger i Helsingfors. Aktias aktier noteras på NASDAQ Helsinki Oy.[3]

Aktia Bank Abp
TypPublikt aktiebolag
OMX: AKTAV
HuvudkontorFinland Helsingfors, Finland
NyckelpersonerMikko Ayub (Managing Director)[1]
Branschkapitalförvaltning, bank, livförsäkring
Antal anställda926 (2020)
Historia
Grundat1825
Ekonomi
Rörelseresultat54,8 mn euro (2020)
Vinst efter skatt42,6 mn euro (2020)
Övrigt
Webbplatshttp://www.aktia.com/
FotnoterSiffror från 2020 års bokslut.[2]

HistoriaRedigera

  • 1825 – Helsingfors Stads Sparbanks Inrättning grundades
  • 1991 – Det moderna Aktia skapades som resultat av ett samgående mellan åtta sparbanker
  • 2009 – Aktia Bank listades på Helsingforsbörsens huvudlista
  • 2018 – R- och A-aktierna sammanslogs[4]

VerksamhetRedigera

Aktia tillhandahåller privatpersoner, företags- och organisationskunder samt institutioner banktjänster och finansiella tjänster. Därtill tillhandahåller Aktia kunder kapitalförvaltningstjänster och placeringsprodukter. Aktia tillhandahåller kunder även livförsäkringar, försäkringar i händelse av arbetsoförmåga och försäkringsskydd vid allvarlig sjukdom.[3]

Aktia i samhälletRedigera

Aktia samverkar med myndigheter, branschorganisationer, vetenskapliga samfund, skolor och högskolor och stöder bland annat lokala kulturevenemang samt idrotts- och föreningsverksamhet. Aktia publicerar årligen en företagsansvarsrapport som redogör för vilka åtgärder Aktia tagit för att stöda en hållbar utveckling i samhället.[5] Års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 omfattar företagsansvarsrapporten.[6]

ÄgarnaRedigera

I slutet av december 2020 uppgick totala antalet registrerade ägare till ca 37 000.[6]

Aktia ägs av finländska Aktia- och sparbanksstiftelser, institutioner och privatpersoner. Aktia- och sparbanksstiftelserna äger en betydande del av aktierna.[7]

Aktieägarna per sektor 2020 Antal aktier % av aktier
Företag 17 406 175 25,0
Finansiella företag och försäkringsföretag 7 245 300 10,4
Offentlig sektor 7 654 948 11,0
Hushåll 12 756 346 18,3
Icke-vinstsyftande samfund 19 148 241 27,5
Förvaltarregistrerade och utländska ägare 5 315 243 7,6
Icke identifierade aktieägare 47 920 0,1
Totalt per sektor 69 574 173 100,0

Uppdaterad: 31 december 2020[6]

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera