Öppna huvudmenyn
Akamprosat

Akamprosat, som i Sverige säljs med namnet Campral eller Aotal, är ett läkemedel mot alkoholberoende.

Akamprosat har i flera kliniska studier visat sig minska frekvensen återfall i alkoholmissbruk hos beroende individer. Det tros utöva sin effekt i första hand genom att modulera NMDA-receptorn, som är överaktiverad vid långvarig alkoholkonsumtion, men påverkar även andra receptorer i hjärnan. Läkemedlet ger ingen Antabus-liknande reaktion om man ändå skulle dricka alkohol med läkemedlet i kroppen. Eventuella biverkningar är i allmänhet lätta och övergående.