Uppslagsordet ”AEW” leder hit. För företaget om fribrottning, se All Elite Wrestling.

AEW, Airborne Early Warning är en typ av flygburen spaningsradar. För en typ av mer utvecklade AEW-system används ibland beteckningen AEW&C - Airborne Early Warning and Control.

Saab 340 AEW&C-plan (Svenska flygvapnet)

Se även Redigera