Ahuras var i den zoroastriska religionen en samling goda gudar som var underställda Ahura Mazda.

Tillsammans med Mazda kämpar Ahuras mot Daevas och Angra Mainyu/Ahriman (olika namn för "den onde").

Se ävenRedigera