Nicolaas Havenga (1882-1957), Sydafrikas finansminister 1924-1934 och 1948-1954.

Afrikanerparty, Afrikaner Party (Afrikaanerpartiet) var ett politiskt parti i Sydafrika skapat 1941 av före detta finansminister Nicolaas Havenga i ett försök att ena landets afrikaaner mot det pågående andra världskriget. Partiet vann föga framgångar och inga mandat (1,78 % av rösterna) i 1943 års parlamentsval. 1948 gick Havenga till val i koalition med Daniel Malans radikala Nationalistparti och vann nio mandat. Havenga utsågs därefter till finansminister i Malans regering, och 1951 gick de två partierna samman för att bilda Nationalistpartiet.