Affinitet är en benämning på social relation i kultur- och socialantropologin baserad på giftermål. Motpolen till blodsband utgörs av affiniteten men det varierar från kultur till kultur vilka av släktingarna som klassificeras som affinaler respektive blodssläktingar.

KällorRedigera