af Klercker är en svensk adlig ätt, som utgår från kyrkoherden Peter Reinhold Klerck (1700–1775) i Kågeröd och Stenestad i Skåne, vars tre söner adlades med namnet af Klercker.[1][2]

  • Carl Nathanael Klerck (1734–1817) adlades 1780 med namnet af Klercker och introducerades 1781 under nummer 2132 på svenska Riddarhuset. Han upphöjdes, efter värdefulla insatser under Finska kriget, 1809 i friherrligt stånd. Denna gren, inom vilken friherrlig värdighet endast tillkom huvudmannen, utslocknade i Sverige 1848, men fortlevde på svärdssidan till 1868 i Finland, där en gren 1818 hade introducerats på Finlands riddarhus.
Adliga ätten af Klercker
UrsprungKågeröd och Stenestad i Skåne
StamfarPeter Reinhold Klerck (1700–1775) i Kågeröd och Stenestad i Skåne, vars tre söner adlades med namnet af Klercker
Adlad1780
Utgrenad iFriherrliga ätten af Klercker nr 334
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1781
GradAdlig ätt nr 2132 och 2132 B
Finland Finlands riddarhus
Introducerad1819
VärdighetAdlig ätt nr: 72
Friherrliga ätten af Klercker
UrsprungAdliga släkten af Klercker 2132
Upphöjd1809
StamfarCarl Nathanael Klerck upphöjdes 1809 i friherrligt stånd
Utgrenad iEn gren introducerades 1818 på Finlands riddarhus
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1809
GradFriherrlig ätt nr 334
† Utslocknad i Sverige
Utslocknad1848 i Sverige
Finland Finlands riddarhus
Introducerad1819
VärdighetFriherrlig ätt nr: 22
† Utslocknad i Finland
Utslocknad1868 i Finland
Svärdssidanfortlevde på svärdssidan till 1868 i Finland

Carl Nathanaels bröder adlades senare och adopterades då på broderns nummer.[2]

  • Adolf Klerck (1746–1818) var artilleriofficer. Han blev ledamot av Krigsvetenskapsakademien och slutade som generalmajor i armén. Han blev 1787 som löjtnant adlad och adopterad på brodern Karl Nathanael af Klerckers namn och nummer. Denna gren fortlever i Sverige med nummer 2132 B på svenska Riddarhuset.
  • Gustaf Fredrik Klerck (1751–1812) var major vid arméns flotta och ledamot av Krigsvetenskapsakademien. Han adlades 1801 och adopterades likaledes på brodern Karl Nathanael af Klerckers namn och nummer. Gustaf Fredrik af Klerckers två söner dog i späd ålder och hans gren utslocknade således med honom själv.

Den 31 december 2013 var 53 personer med efternamnet af Klercker bosatta i Sverige.[3]

Personer med efternamnet af Klercker

redigera

Stamträd (urval)

redigera

Se även

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ Adel. och Friherrl. ätterna af Klercker, N:ris 2432, A, och 334, i Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor, 1858–1864.
  2. ^ [a b] Adel.ätten af Klercker, N:r 2432, B, i Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor, 1858–1864.
  3. ^ Namnsök, Statistiska centralbyrån

Källor

redigera