af Jochnick är en ursprungligen polsk släkt från Danzig. Översten Jonas af Jochnick (1783–1833) erhöll svenskt adelskap 1822 och introducerades på Sveriges Riddarhus år 1827 med ättenummer 2301. I enlighet med § 37 i 1809 års regeringsform innehar endast ättens huvudman adlig värdighet.

af Jochnick
UrsprungDåvarande Danzig i Preussen
Adlad1822 i enlighet med § 37 i 1809 års regeringsform, endast ättens huvudman innehar adlig värdighet
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1827
GradAdlig ätt nr 2301

Medlemmar av släkten Redigera

Note * Person som var huvudman