Aditi (sanskrit अदिति), den gränslösa, är i den hinduiska mytologin moder till Vishnu. Hon är en himmelsgudinna och rår över framtiden och det förgångna samt fruktbarhet. De, inom hinduismen, heliga korna förknippas med Aditi.

Aditi är en allmän modersgestalt i hinduismen, ungefär som jungfru Maria i kristendomen. I Vedaböckerna omtalas hon även som Vishnus maka. Hon omnämns i en av sina gestalter som Krishnas moder.

Se ävenRedigera