Adelskalender

heltäckande genealogisk register över adliga inom ett land eller region

Adelskalender är den för Europa vedertagna beteckningen för en genealogisk sammanställning av nu levande adel. I många länder som har eller har haft ett riddarhus eller motsvarande institution utges en periodisk adelskalender.

Matrikel öfver Svea rikes ridderskap och adel (1816).
För den svenska adelskalendern, se Sveriges Ridderskaps och Adels kalender.

Exempel på adelskalendrar

redigera

Sverige

redigera

Externa länkar

redigera