Additionsreaktioner är inom den organiska kemin reaktioner där två eller fler molekyler reagerar och bildar en större.

Addition av brom till en alken.

Additionsreaktioner kan indelas efter polaritet, polära additonsreaktioner är:

En opolär additonsreaktioner är:

  • Radikaladdition – är ej så vanlig i laboratoriet och involverer fria radikaler. Den kan brukas för att erhålla den så kallade anti-Markovnikovprodukten.