Öppna huvudmenyn
Ej att förväxla med Adaptiv färgteckning.

Adaptivt kamouflage är en militärteknisk metod som går ut på att man till exempel anpassar ett föremåls radar- eller IR-signatur så att den efterliknar ett annat föremåls signatur.[källa behövs][förtydliga] Ur ett rättsligt perspektiv är adaptivt kamouflage omtvistat, eftersom det kan strida mot distinktionsprincipen att exempelvis anpassa ett stridsfordon så att det får samma radarsignatur eller utseende som en civil personbil.[1]

Se ävenRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Emelie Molén Eskhult. ”Folkrättsliga problem vid användandet av adaptivt kamouflage”. Försvarshögskolan. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:632734/FULLTEXT01. Läst 12 november 2016.