Öppna huvudmenyn

Acta Universitatis Stockholmiensis är sedan 1956 namnet på Stockholms universitets vetenskapliga skriftserie. Under detta sammanfattande serienamn förekommer underserier inom de flesta vetenskapsämnen oftast med förledet Stockholm Studies in...