Absorptioner är processer som innebär att minst en andel av en företeelse uppgår i en annan. Absorption är egenskapen till upptagning eller uppsugning hos ett material. Absorptionen anger ett materials förmåga att absorbera, till exempel en tvättsvamps förmåga att suga upp vatten med kapillärkraft som håligheterna i svampen bidrar till.

AkustikRedigera

I akustik innebär absorption uppfångning av ljudvågor. Energin i ljudet övergår då till värme i det absorberande materialet. Det som inte absorberas reflekteras.

FarmakologiRedigera

I farmakologi innebär absorption upptagning av ett ämne, vanligtvis ett läkemedel, i en organism. Detta sker typiskt genom tarmen, men kan också ske genom huden eller magsäcken.[1] Storleken av absorptionen av ett läkemedel påverkas både av läkemedlets egenskaper, till exempel pH och fettlöslighet, och av patientens egenskaper, till exempel hur väl tarmen fungerar.

KemiRedigera

I kemi innebär absorption att molekyler upptas i en fast- eller flytande fas så att de blir helt omslutna av den.

Ofta betecknas upptagande av gaser och vätskor i en fast eller flytande kropp i allmänhet som sorption. Tränger den upptagna gasen eller vätskan in i kroppens inre kallas processen absorption. Upptages gasen eller vätskan endast på kroppens yta sägs adsorption föreligga.[2]

Medan adsorptionen är betingad av mellan det adsorberade ämnets molekyler och molekylerna i kroppens ytskikt verkande attraktionskrafter, är absorption ett lösningsfenomen, ibland åtföljt av kemiska processer. I fråga om orden absorption och adsorption är dock språkbruket vacklande.[2]

OptikRedigera

I optik innebär absorption att energin från fotoner upptas av elektroner i atomer. Fotonerna försvinner och övergår till inre energi i atomerna, genom att elektroner exciteras till en högre energinivå.[3] För de flesta material gäller att en del av infallande strålning absorberas, medan andra delar reflekteras, i många fall beror fördelningen mellan absorption och reflektion på fotonernas våglängd. Ett exempel är ett ämnes förmåga att absorbera ljus i till exempel spektroskopi.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera

KällorRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Vad händer i kroppen när du tar ett läkemedel?”. Vad händer i kroppen när du tar ett läkemedel?. MS-Sidan. Arkiverad från originalet den 11 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100811163401/http://www.mssidan.se/ms-nyheter/vad-hander-i-kroppen-nar-du-tar-ett-lakemedel. Läst 18 september 2012. 
  2. ^ [a b] Svensk Uppslagsbok, Band 1, 1947-1955.
  3. ^ ”Laboration MS4: Elektronisk Spektroskopi: Absorption och Fluorescens”. Laboration MS4: Elektronisk Spektroskopi: Absorption och Fluorescens. KTH-Kemi. Arkiverad från originalet den 1 november 2012. https://web.archive.org/web/20121101185558/http://gamma.physchem.kth.se/~3b1730/ms/LabMS4vt06.pdf. Läst 18 september 2012.