Abu Said Abdul Rahman ibn Abdullah ibn Bishr ibn Al Sarem Al 'Aki Al Ghafiqi också känd som Abdul Rahman Al Ghafiqi, Abd ar Rahman och Abd er Rahman (? - 732). Arabisk fältherre, som under början av 700-talet tryggade det umayyadiska kalifatets välde i Spanien. Känd för sitt infall i Frankerriket i spetsen för en 60 000 - 400 000 man stark här. Han stupade i samband med att araberna besegrades av Karl Martell i slaget vid Poitiers, år 732.

Abd ar-Rahman ibn Abd Allah