Ashura (arabiska: عاشوراء , ”den tionde”) är den tionde dagen i månaden muharram enligt den muslimska kalendern. Det är rekommenderat för alla muslimer att fasta denna dag.[1] Den islamiske imamen Husayn led martyrdöden den dagen år 680 (61 AH) i slaget vid Karbala. Den islamiske profeten Muhammed anlände den dagen 622 till Medina från Mecka.[2]

Ashuramanifestation i Göteborg

FastedagRedigera

Enligt de islamiska traditionerna var det ursprungligen obligatoriskt för muslimerna att fasta denna dag. Muhammed erfor att Medinas judar brukade fasta på den tionde dagen av Muharram. De sade att det var på den dagen som profeten Musa (Mose) och hans följeslagare korsade Röda havet och räddades från förföljelserna av farao i Egypten. När Muhammed fick höra detta från judarna sade han: "Vi är ännu närmare Musa än ni" och befallde muslimerna att fasta på Ashuradagen. När ramadans fastedagar senare infördes blev fastan på Ashuradagen frivillig.[3]

Shiitisk högtidRedigera

Ashura är en stor religiös högtid för shiitiska muslimer och firas till påminnelse av Husayns död. Denne var dotterson till Muhammed genom dottern Fatima och Ali. Han är även den tredje imamen för shiamuslimerna, men för sunnimuslimerna är Husayn den fjärde kalifen Alis son.

År 680 vägrade Husayn att ge sitt trohetslöfte till den dåvarande kalifen Yazid. En del av Husayns anhängare i Irak kallade Husayn med syftet att försvara honom, men svek sitt löfte. När Husayn var framme i Karbala möttes han av Yazids armé och en strid uppstod. Den slutade med Husayns död och han begravdes i Karbala.

Enligt shiiterna är slaget vid Karbala en mycket viktig händelse i världshistorien. Sorgen över Husayns död manifesteras årligen i passionsspel (tazie). Det är de tio första dagarna i månaden muharram som på det sättet ägnas åt sorgeriter med höjdpunkt den 10:e dagen. Deltagarna lyssnar på föreläsningar och sheikhen återberättar krigets sorgliga händelser.

Oftast uttrycker shiiterna sin sorg genom att gråta och läsa dikter i samband med att slå handen över bröstet väldigt lätt.

Med tanke på att Islam är en så pass utspridd religion med miljontals anhängare så kan många aktiviteter under ashura vara kulturs- och traditionsbaserade. Ett exempel på en sådan aktivitet är att vissa deltagare slår sig själva med lätta kedjor.

Imam Ali Islamic Center anordnar årligen en offentlig manifestation i Stockholm i samband med ashuradagen.[4]

Sunnitisk festRedigera

Sunnimuslimer firar Ashuradagen som en glädjefest till minne av Muhammeds ankomst till Medina 622.[2]

KällorRedigera

Se ävenRedigera