AB Svensk Filminspelning var ett svenskt filmproduktionsbolag bildat 1922 av AB Svensk Filmindustri, Victor Sjöström och Mauritz Stiller.

Bolaget bildades för att Sjöström och Stiller skulle få större personlig frihet i sin produktion men de fann snart att det i praktiken låste dem ännu fastare till Svensk Filmindustris krav och förväntningar. I samband med att Sjöström lämnade Sverige 1923 för USA upphörde bolaget i praktiken att fungera.

Tre filmer producerades av Svensk Filminspelning: