Ab Iris

finländskt möbel- och keramikföretag
(Omdirigerad från AB Iris)

Ab Iris var en möbel- och keramisk fabrik i Borgå i Finland.

Louis Sparre och hans hustru Eva Mannerheim grundade tillsammans Ab Iris 1897 i Borgå. Där tillverkades med hög konstindustriell ambition möbler, samt keramik under ledning av Alfred William Finch, som Louis Sparre engagerede som chef för företagets keramikverkstad. Möbeltillverkningen gick med förtjänst, men keramiktillverkningen med förlust. Louis Sparre, som delat sin tid mellan måleri och fabriksledning, tvingades efter några år att avgå från företagets ledning, och fabriken lades slutligen ned efter en konkurs 1902.

Iris tillverkade hela inredningar, möblemang och enskilda möbler efter ritningar av Louis Sparre och av utomstående formgivare som Hjalmar Nyström. Företaget hade också agentur för Finland för brittiska Liberty & Co. Det exporterade till överklasskunder i Sankt Petersburg i Ryssland, till exempel en salong, en matsal och ett herrum för grevinnan Marie von Etter och inredningen av sex rum till Lev Tolstojs villa i närheten av Viborg. I Finland inreddes restaurangerna Kajsaniemi och Central och Gamla studenthuset i Helsingfors 1901. Finska handarbetets vänner drev under denna tid en formgivningslinje som låg i linje med tidens finskhetssträvanden. Iris hade en mer internationell, delvis engelskinfluerad kollektion, och bildade därmed en slags motvikt till detta.

Borgå museum visar möbler och keramik från Iris i sina permanenta utställningar i Gamla Rådhuset.

KällorRedigera