1809 års successionsordning

reglerande tronföljen, men hann aldrig träda ikraft pga av kronprinsens död

1809 års successionsordning var en svensk grundlag som genom vilken den danske prinsen Christian August blev svensk kronprins den 18 december 1809. Vid ankomsten till Sverige fick han namnet Karl August. Han dog under en militärövning knappt ett år senare.

Kronprins Karl August, tidigare prins Christian August

Lagen ersattes året därpå av 1810 års successionsordning genom vilken den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte blev ny tronföljare.

KällorRedigera

  • Svensk uppslagsbok, 32 band, 1947-1955, andra upplagan; (huvudredaktörer: Carlquist, Gunnar och Carlsson, Josef); Förlagshuset Norden AB Malmö; Förlagshuset Nordens boktryckeri, Malmö, s. 1169
  • 1809 års successionsordning (Kungl. Tryckeriet, 1809).