(versalt)
ß (gement)

ß, dubbel-s eller tyskt s (tyska: Eszett; uttalas ”ess-tsett” [ɛsˈtsɛt], en sammansättning av "es" för 's' och "zett" för 'z' eller scharfes S [ˈʃɑrfəs ɛs] ”skarpt s”) är en ligatur av frakturbokstäverna ſz ("sz" i latinsk skrift, numera ersatt av "ss") som används i skriven tyska efter lång vokal samt efter diftongerna au, äu, eu och ei. Den sorteras i alfabetet som ss. Som tecknets namn antyder är det ursprungligen en sammansättning av tyska stilens ſ (långa s) och z, på vilket sätt tecknet också ibland upplöses vid translitteration av i frakturstil tryckta verk.

Gatunamnet Petersburger Straße i Berlin.

Traditionellt har ß inte ansetts ha en versal variant. Flera försök har gjorts för att introducera en sådan form (ẞ), men något allmänt accepterat bruk förekommer inte. ß förekommer aldrig först i ord, och därför är det endast i rubriker med bara versaler och liknande som versalt dubbel-s kan användas.

ß ska inte förväxlas med den grekiska bokstaven β (beta) som har ett liknande utseende, men inget historiskt samband.

I Tyskland, Österrike och Schweiz ändrades rättskrivningsnormerna år 1996. I Tyskland och Österrike förändrades skrivreglerna så att färre ord skrevs med ß. I Schweiz har ändå användningen av ß varit sällsynt. Ligaturen har också använts i svensk text, men vanligen skrivs den om till ss i exempelvis namn.

I Sverige användes ß liksom i Tyskland då man tillämpade tysk skrivstil eller fraktur, men försvann då dessa skrivsätt blev ovanliga mot slutet av 1700-talet.[1]

DatoranvändningRedigera

 
ß som ligatur av ſ och s (z i frakturstil)

I Mac OS X med svenskt tangentbord får man ß via tangentkombinationen alt+s. I Windows måste man för det mesta hålla nere alt och skriva 225 eller 0223 med det numeriska tangentbordet beroende på vilken teckenuppsättning som används.

I Linux och andra unixliknande system får man ß genom att trycka AltGr + s, åtminstone med svenskt och internationellt finskt tangentbord. Den senare tangentbordsinställningen finns som standard i de flesta Linux-system och finns att få också till Windows.

Kodnumret för ß vid lagring i datorer är 223 (decimalt) eller DF (hexadecimalt) i Unicode och Latin-1. I Mac OS Roman är det A7 (hexadecimalt). I HTML kan det representeras av ß.

Tecknet (versalt ß) infördes i Unicode-standarden år 2007 med nummer 1E9E (hexadecimalt). Det stöds oftast ännu inte. I den finska internationella tangentbordslayouten stöds det från 2019. Jukka Korpelas Windows-driver stöder den nya standardversionen.

ExempelRedigera

KällorRedigera

FotnoterRedigera