Úněticekulturen är den tidigaste bronsålderskulturen i Centraleuropa, dateras till omkring 24001800 f.Kr.. Kulturen är uppkallad efter ett gravfält i Tjeckien. Úněticekulturen var huvudsakligen utbredd i Mähren och Böhmen i Tjeckien och angränsande områden i södra Tyskland, västra Slovakien och Polen. Handel med bronsföremål spelade troligen en stor roll och nådde även Skandinavien.

Úněticekulturen
Arkeologisk kultur Redigera
Del avÄldre bronsålder Redigera
Uppkallad efterÚnětice Redigera
PlatsCentraleuropa Redigera
Föregås avKlockbägarkultur, proto-únětice-kulturen Redigera
Följs avHöggravskulturen Redigera
Start­da­tum2300-talet f.Kr. Redigera
Slutdatum1550-talet f.Kr. Redigera
Yxa från Úněticekulturen

Úněticekulturen kom att efterföljas av Höggravskulturen.