Stiftelsen Övralid bildades för att förvalta Verner von Heidenstams (18591940) egendom, Övralid, och resten av hans kvarlåtenskaper. Varje år den 6 juli, på Heidenstams födelsedag, delar stiftelsen ut Övralidspriset till en författare eller en forskare inom humaniora. Stiftelsen anordnar också ett med jämna mellanrum återkommande populärvetenskapligt Övralidssymposium.

Ordförande i styrelsen är 2016 Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötland


"Heidenstam: hans tid, teman och texter"Redigera

Styrelsen finansierar sedan 2002 en doktorandtjänst (med tillsättning vart femte år) vid Linköpings universitet, med namnet "Heidenstam: hans tid, teman och texter". Syftet är att bedriva humanistisk forskning kring den period då Heidenstam levde och verkade.

Avhandlingar
  • Nyblom, Andreas (2008). Ryktbarhetens ansikte: Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets Sverige. Linköping studies in arts and science, 0282-9800 ; 433. Stockholm: Atlantis. Libris länk. ISBN 978-91-7353-250-1 
  • Källstrand, Gustav (2012). Medaljens framsida: Nobelpriset i pressen 1897–1911. Linköping studies in arts and science, 0282-9800 ; 559. Stockholm: Carlsson. Libris länk. ISBN 978-91-7331-531-9 

Externa länkarRedigera