Överspänning är en spänning som är högre än den en elanläggning är dimensionerad för eller avsedd att användas med och kan medföra fara för apparater, egendom eller personer.

Farlig felfunktion med TN-C-S där noll-ledare och skyddsjord går i samma ledare (PEN)