Litteraturöversikt

vetenskaplig artikel som sammanfattar flera originalstudier eller primärkällor
(Omdirigerad från Översiktsartikel)

En litteraturöversikt (även litteraturstudie, översiktsarbete, översiktsartikel, eller bara översikt) är en vetenskaplig artikel som sammanfattar flera originalstudier eller primärkällor. Ett litteraturöversikt utgör på så sätt en sekundärkälla. Inom vetenskapen är det mycket vanligt att skriva litteraturöversikter för att sammanfatta ett forskningsfält, och det är vanligt att seniora forskare skriver litteraturöversikter.[1]

Systematiska översiktsarbeten är när man använder en systematisk metod för att försöka identifiera, värdera, välja ut och syntetisera allt högkvalitativt forskningsbevis som är relevant för den fråga som ställs.

Cochrane är en internationell organisation som skapar systematiska översikter och som är ledande i att utveckla de metoder som används när dessa skapas. Organisationen riktar sig till alla som är intresserade av information med hög kvalitet för att ta beslut om hälsa och sjukdom.

Cochrane har också en stor samling systematiska översikter i Cochrane Library som innehåller både vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanfattningar av olika behandlingar och sjukdomstillstånd - som är öppna för alla att läsa.

Epistemonikos har en stor databas som sammanställer flera systematiska översikter inom samma område och behandling.

[2]

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Gülpınar, Ömer; Güçlü, Adil Güçal (2013-9). ”How to write a review article?”. Turkish journal of urology 39 (Suppl 1): sid. 44–48. doi:10.5152/tud.2013.054. ISSN 2149-3235. PMID 26328136. PMC: 4548566. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4548566/. Läst 17 september 2019. 
  2. ^ Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten – En handbok (3:e). Statens beredning för medicinsk och social utvärdering; Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services. Mars 2017. Sid. 7–8. https://www.sbu.se/sv/var-metod/. Läst 28 augusti 2019.